Steine havn

Steine havn

En mindre fiskerihavn.

Oppdrett av torskeyngel i Meøypollen.

Mottak av hvalkjøtt. Private kaier.

Flere bilder fra havnen:

Hopp rett ned til innholdet