Steine havn

Steine havn

En mindre fiskerihavn med ett fiskemottak. Oppdrett av torskeyngel i Meøypollen.

Mottak av hvalkjøtt. Private kaier.

Flere bilder fra havnen:

Hopp rett ned til innholdet