Våre tjenester

 1. Hjem
 2. /
 3. Våre tjenester

Våre tjenester

Vi har en rekke tjenester som vi er behjelpelige med ved våre tre største havner. Her tilbyr vi blant annet:

 • Fortøyning og losskasting
 • Strømtilkobling
 • Anvisning til kaiplass
 • Leveranse av ferskvann
 • Renovasjon
 • Mottak av spillolje

Havnevakta, Leknes havn, er tilgjengelig i tidsrommet:

Mandag – fredag:
kl. 07:00 – kl 15:00

Samt alle dager etter avtale med anløpende fartøyer.

 

Havnevakta kan kontaktes på:

Tlf: +47 76 05 59 20 / +47 416 55 920

 

VHF kanal 12 / 16

 

Farlig avfall:

I 2019 etablerte VVK-havn leveringsstasjoner for farlig avfall fra fartøy i Ballstad havn, Leknes havn og Stamsund havn.

(Med farlig avfall menes forskjellige typer olje, oljefiltre, batterier osv.)

Brukernes synspunkter er viktig i vårt arbeid videre, vi oppfordrer derfor brukere av leveringsstasjoner å komme med tilbakemelding på hvordan leveringen oppleves: 

 • Hva syns dere om selve leveringen? Var det enkelt å levere farlig avfall? (Service, tilgjengelighet, tidspunkt, beholdere mv.)
 • I dag kan farlig avfall leveres ved Ballstad slip, Leknes havn og Lerøy i Stamsund. Er lokasjonene lett tilgjengelige eller ville det vært ønskelig å plassere containerne andre plasser?
 • Hvor har dere levert farlig avfall tidligere? Er vårt tilbud noe dere kommer til å bruke videre?
 • Andre synspunkter ? (Fornøyd med tilbudet/ønsker forbedringer og hvilke ?)

Tilbakemeldinger kan sendes pr epost ti [email protected],  eller pr telefon: 760 56 117 / 760 56 116

Hopp rett ned til innholdet