Forskrifter og regulativer for Vestvågøy og Flakstad havneoppsyn

  1. Hjem
  2. /
  3. Om oss
  4. /
  5. Forskrifter og regulativer for Vestvågøy og Flakstad havneoppsyn

Utdrag fra prisliste for havner i Vestvågøy og Flakstad havnedistrikt

Gjeldende fra 01.01.2024

Utdrag fra forskrift – Fullstendige forskrifter og vedtekter i PDF-format øverst på siden.

Alle priser er oppgitt ekskl. Mva

Årsavgift hjemmehørende fiskebåter, motor– og seilbåter 

Hjemmehørende fiskefartøy i havnedistriktet som ikke betaler farvannsavgift, betaler årsavgift etter følgende satser:

Fartøy mellom 15-21 meter

Kr 939,-

Fartøy mellom 21-28 meter

Kr 1417,-

Fartøy over 28 meter

Kr 2141,-

 Hjemmehørende motor-og seilbåter som anvendes til fritidsbruk og ikke betaler farvannsavgift, betaler
årsavgift etter samme sats som hjemmehørende fiskefartøy.

Farvannsavgift for fiskefartøy

Fiskefartøy som ikke betaler årsavgift eller månedsavgift
for tilhold innenfor havnedistriktet betaler farvannsavgift etter følgende
satser:

Fiskefartøy mellom 15m og 21m loa

Kr 89,- pr anløp

Fiskefartøy mellom 21m og 28m loa

Kr 110,- pr anløp

Fiskefartøy over 28m loa

Kr 131,- pr anløp

Det betales avgift for
maksimum 9 anløp pr fartøy pr måned.

Sesongvederlag Farvannsavgift:

Det betales avgift for maksimum 9 anløp pr fartøy pr sesong under Lofotfisket/Sesongfisket (3 mnd).

Kai vederlag:

Fiskefartøyer som for kortere eller lengre perioder benytter fast plass ved kommunens kaier betaler vederlag etter følgende satser:

Inntil 11 m/36 fot

  Kr 126,-

Inntil 15 m/49 fot

Kr 152,-

Inntil 24 m/79 fot

Kr 164,-

Over 24m/79 fot

Kr 195,-

Det betales avgift for maksimum 21 anløp pr fartøy pr måned.

Sesongvederlag for fiskefartøy under Lofotfisket/sesongfiske – kaivederlag

 

Per sesong (3 mnd.) 

Pr år *

Inntil 11 m/36 fot

Kr 5418,-

Kr 21 672

Inntil 15 m/49 fot

 Kr 6513,-

Kr 26 052

Inntil 24m/79 fot

 Kr 7061,-

Kr 28 244

Over 24m/79 fot

 Kr 8443,-

Kr 33 772

* Etter avtale kan hjemmeflåten tilbys års-plass ved de kaier det er mulighet for det. Forbehold om ledig kapasitet

Opplysningsplikt og meldeplikt
Kunder og private kaieiere i Vestvågøy og Flakstad sine havner plikter å gi Vestvågøy og Flakstad kommune opplysninger som er nødvendig for å beregne og innkreve avgift og vederlag.

Båter som ankommer og forlater offentlig kai skal melde fra om det per epost, telefon eller sms. Melding kan sendes per epost til [email protected], via anløpsskjema (http://lofoten.havn.no/ship-to-port-notification/) eller som SMS til 416 55 920 (Vestvågøy) eller 952 68 960 (Flakstad).

Dersom fartøy bruker strøm, eller leverer søppel skal dette også oppgis. Avgifter og vederlag vil bli fakturert reder.

Ved unndragelse av meldeplikt og forsøk på unndragelse av betalingsplikt, kan fartøy eller
reder avkreves ett gebyr på kr. 1000,- i tillegg til påløpt avgift og vederlag for anløpet.

Avgifter, vederlag og gebyr er bestemt ved forskrifter gitt av Fiskeridepartementet i medhold av lov om havner og farvann av 21. juni 2019.

Disse forskrifter og regulativer gjelder fra 01.01.2024

Vedtatt av Vestvågøy kommunestyre 05.12.2023

Vedtatt av Flakstad kommunestyre 12.12.2023

Hopp rett ned til innholdet