Forskrifter og regulativer for Vestvågøy og Flakstad havneoppsyn

  1. Hjem
  2. /
  3. Om oss
  4. /
  5. Forskrifter og regulativer for Vestvågøy og Flakstad havneoppsyn

Prisliste for havner i Vestvågøy og Flakstad havnedistrikt

Gjeldende fra 01.01.2023

Utdrag fra forskrift – Fullstendige forskrifter og vedtekter i PDF-format øverst på siden.

Alle priser er oppgitt ekskl. Mva

Årsavgift hjemmehørende fiskebåter

Registrerte fiskefartøy og fritids-/seilbåter hjemmehørende i havnedistriktet betaler farvannsavgift etter følgende satser pr år:

Fartøy mellom 15 m og 21 m (49-69 fot)kr. 899.-
Fartøy mellom 21 m og 28 m (69-92 fot)kr. 1 356.-
Fartøy over 28 m (92 fot)kr. 2 049.-

Farvannsavgift for fiskefartøy 

Minsteavgift kr 160,-

Fiskefartøy som ikke betaler årsavgift for tilhold innenfor havnedistriktet, betaler sesongavgift etter følgende satser:

Fiskefartøy mellom 15 m og 21 m loakr. 89.- per dag
Fiskefartøy mellom 21 m og 28 m loakr. 110.- per dag
Fiskefartøy over 28 m loakr. 131.-per dag

Det betales avgift for maksimum 9 anløp pr fartøy pr måned.

Sesongvederlag Farvannsavgift:

Det betales avgift for maksimum 9 anløp pr fartøy pr sesong under Lofotfisket/Sesongfisket (3 mnd).

Kaivederlag fiskefartøy

Minsteavgift kr 170,-

Fiske-og fritidsfartøy som for kortere eller lengre perioder benytter fast plass ved kommunens kaier, betaler vederlag etter følgende satser:

 Per døgn
Inntil 11 m    (36 fot)kr. 121.-
Inntil 15 m    (49 fot)kr. 145.-
Over 15 m    (69 fot)kr. 157.-

Det betales avgift for maksimum 21 anløp pr fartøy pr måned.

Opplysningsplikt og meldeplikt
Kunder og private kaieiere i Vestvågøy og Flakstad sine havner plikter å gi Vestvågøy og Flakstad kommune opplysninger som er nødvendig for å beregne og innkreve avgift og vederlag.

Båter som ankommer og forlater offentlig kai skal melde fra om det per epost, telefon eller sms. Melding kan sendes per epost til [email protected], via anløpsskjema (http://lofoten.havn.no/ship-to-port-notification/) eller som SMS til 416 55 920 (Vestvågøy) eller 952 68 960 (Flakstad).

Dersom fartøy bruker strøm, eller leverer søppel skal dette også oppgis. Avgifter og vederlag vil bli fakturert reder.

Ved unndragelse av meldeplikt og forsøk på unndragelse av betalingsplikt, kan fartøy eller
reder avkreves ett gebyr på kr. 1000,- i tillegg til påløpt avgift og vederlag for anløpet.

Avgifter, vederlag og gebyr er bestemt ved forskrifter gitt av Fiskeridepartementet i medhold av lov om havner og farvann av 21. juni 2019.

Disse forskrifter og regulativer gjelder fra 01.01.2023

Vedtatt av Vestvågøy kommunestyre 29.11.2022

Vedtatt av Flakstad kommunestyre 06.12.2022

Hopp rett ned til innholdet