Velkommen til Lofoten Havn
Gravdal havn
Sund havn
Velkommen til Lofoten Havn
Stamsund havn
Ballstad havn
Ballstad Slip
Previous
Next
SPØRREUNDERSØKELSE TIL FARTØY OG OPPDRETTSANLEGG:
Vestvågøy kommune-havn har fått innvilget midler fra Enova til utredning av muligheter for landstrøm/ladestrøm i våre største fiskerihavner 
(Ballstad, Stamsund, Eggum og Tangstad) samt industrikai/cruisehavna (storeidøya).
 
Vi er nå i gang med forprosjektet der vi har som mål å fremskaffe tilstrekkelig grunnlag for å ta investeringsbeslutning for utbygging av nødvendig infrastruktur til landstrøm og lading.
 
For å utforske behovet fra en større mengde mennesker er det utformet en enkel spørreundersøkelse som vi håper oppdragsgivere og brukere av havnene vil besvare. På denne måten kan vi effektivt teste flere hypoteser og få synliggjort muligheter/utfordringer i prosjektet.
 
Dette avsnittet omhandler oppdrettsanlegg i sjø og fartøy knyttet til disse: Klikk her for å fylle ut skjemaet!
 
Dette avsnittet omhandler fritidsbåter, yrkesbåter og biler: Klikk her for å fylle ut skjemaet!
For å forebygge og begrense smitte og beskytte sårbare grupper, har vestvågøy kommune ved kommuneoverlegen, med hjemmel i smittevernloven § 4-1 femte ledd, jfr. første ledd, vedtatt følgende lokale forskrift:
(Se vedlegg)
OPPDATERING 29.05.20 - Vestvågøy kommune har per 29.05.20 ingen lokale regler/forskrifter for bruk av havn eller innreise/utreise til/fra kommunen. Det vises til nasjonale regler og retningslinjer for fartøy med anløp til havner.
Utkast: Forskrift om farvannsavgift i Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområder 2021
Hopp rett ned til innholdet